De thuiszorgmedewerker

Thuiszorg is langdurige zorg in de thuissituatie. De handelingen die professionele thuiszorgmedewerkers mogen verrichten hangen af van hun functieniveau en variƫren van huishoudelijke en persoonlijke verzorging tot verpleging en begeleiding (zowel lichamelijk als psychisch).

Leer de doelgroep kennen

Ontwerpen voor de thuiszorg

Dit deel van de website geeft ontwerpers een beeld van wie thuiszorgmedewerkers zijn, wat voor werk zij doen, welke hulpmiddelen zij gebruiken en tegen welke problemen zij daarbij aanlopen. Ook laat de website kansen zien, die ontwerpers kunnen oppakken om het werk voor thuiszorgverleners gemakkelijker en beter te maken. Alle informatie is gebaseerd op literatuuronderzoek, observaties en interviews met thuiszorgmedewerkers, ergocoaches en hulpmiddelenadviseurs.