Professionele thuiszorgmedewerkers komen op heel diverse plekken en moeten daarvoor soms lange, onbekende of potentieel riskante reizen maken. Uit eerder onderzoek voorafgaand en tijdens dit RAAK-mkb project, bleek de veiligheid van deze zorgverleners een ondergeschoven onderwerp.
Herkenbaarheid_alarmeringsproduct_gebruik2 - klein

In eerste instantie werd in dit project alleen de herkenbaarheid van de medewerkers gekoppeld aan het veiligheidsgevoel, maar gaande het project is ook de situatie bij de cliënt onderwerp van onderzoek en ontwerp geworden.

Dit artikel beschrijft het deelproject ‘Veiligheid van de zorgverlener’ als een reisverslag, van de oorspronkelijke herkenbaarheidsvraag en eerste kennismaking van de onderzoeker-ontwerper met het thuiszorgdomein, via de verschillende interviews en creatieve sessies naar het uiteindelijke productconcept: een alarmknop in de vorm van een stopwatch.

Een samenvatting van dit artikel is gepubliceerd in het vakblad Product (oktober 2014) onder de titel “Innoveren voor zorg thuis: 
Veiligheid van professionele zorgverleners”.