Mantelzorgers zijn niet altijd goed op de hoogte welke hulpmiddelen er zijn. Ook het regelen van hulpmiddelen of andere ondersteuningsvormen voor het verlenen van zorg is lastig, doordat mantelzorgers veel verschillende instanties en organisaties moeten benaderen.

De technologiewaaier is een ‘fysieke’ waaier die het lectoraat Technologie in Zorg & Welzijn van Saxion in 2011 heeft ontwikkeld om zorgverleners en zorgvragers te informeren over bestaande hulpmiddelen en technologieën in zorg en welzijn. Momenteel wordt de technologiewaaier gedigitaliseerd om deze voor iedereen toegankelijk te maken.

De huidige technologiewaaier is bedoeld voor de professionele zorgverlener, maar kan ook mantelzorgers ondersteunen bij het gericht selecteren van hulpmiddelen en technologieën.

In dit onderzoek hebben studenten van de opleiding Fysiotherapie van Saxion onderzocht aan welke eisen en wensen de technologiewaaier moet voldoen om de mantelzorger te ondersteunen. Hierbij waren zowel de informatie als de vormgeving van de technologiewaaier van belang.

Top 5 - conclusies en aanbevelingen

  1. Mantelzorgers en fysiotherapeuten vinden de technologiewaaier een nuttige tool om te gebruiken. Het is aan te bevelen om beide vormen (fysiek en digitaal) voorlopig te laten bestaan. De fysieke en digitale uitvoering vullen elkaar aan, doordat de digitale versie goed up-to-date te houden is en de fysieke versie aantrekkelijker is voor mantelzorgers en fysiotherapeuten om te lezen.
  2. De bekendheid van de technologiewaaier is te vergroten door de waaier te verspreiden via professionele zorgverleners en mantelzorgsteunpunten.
  3. De technologiewaaier geeft goede, overzichtelijke informatie over hulpmiddelen en technologieën. Om de begrijpelijkheid te vergroten wordt aangeraden het vakjargon in de huidige waaier te vervangen door ‘Jip-en-Janneke-taal’.
  4. Er wordt geadviseerd om een extra categorie toe te voegen, gericht op psychologische ondersteuning van de mantelzorger en de psychologische problematiek bij patiënten.
  5. De hanteerbaarheid en lay-out van de fysieke waaier zijn qua grootte, dikte en vorm prima. Echter, de letters mogen groter, zwarte tekst op een witte achtergrond, aangevuld met gekleurde randen voor de categorieën, is beter leesbaar.