“In der Beschränkung zeigt sich der Meister”

Uit vooronderzoek dat leidde tot het RAAK-project Ontwerpen voor Zorgverleners kwam naar voren, dat de tillift nog wel eens voor wat problemen zorgt in de thuissituatie: de tillift neemt veel ruimte in beslag, het rijden is lastig en er is soms nogal wat fysieke inspanning nodig om iemand te verplaatsen met de lift. Deze bevinding werd vertaald naar de afstudeeropdracht ‘Wat moet er aan het huidige technische ontwerp verbeteren om de problemen en ergernissen die de thuiszorgers ondervinden te verminderen en de tillift beter te laten aansluiten bij de uit te voeren activiteiten van die thuiszorgers?’.

Tijdens het inlezen op de materie werd duidelijk dat er actieve en passieve tilliften zijn. De actieve is voor mensen die zelf nog goed kunnen meewerken, maar moeilijk kunnen opstaan. De passieve lift wordt gebruikt voor mensen die niet meer overeind kunnen komen, maar die bijvoorbeeld wel van bed naar rolstoel moeten worden verplaatst.

Uit observaties bij mantelzorgers thuis en interviews met professionele thuiszorgers en mantelzorgers werd duidelijk dat de meeste liften wel kunnen rijden, maar dat het niet of maar heel weinig gebeurt : er ligt hoogpolig tapijt, er is te weinig ruimte of de drempels zijn te hoog. In de praktijk wordt de lift alleen gebruikt voor een transfer van bed naar (rol-, douche- of andere) stoel of omgekeerd: de rijfunctie wordt maar zelden gebruikt in de thuissituatie. Verder zijn de meeste tilliften groot, een sta-in-de-weg, en hebben een ziekenhuisuitstraling. Zo ontstond het idee van een tillift die je onder het bed van de cliënt kunt verstoppen en die zichzelf met een druk op de knop uitschuift en opricht. De voordelen zijn aanzienlijk: de ruimte rond het blijft vrij,  de tillift is uit het zicht. Geen sta-in-de-weg dus als deze niet in gebruik is.

Het prototype werd enthousiast ontvangen door vertegenwoordigers van professionele thuiszorg, mantelzorg en de industrie. Ondanks de schaal van het prototype (1:4) kon men zich goed voorstellen hoe het zou gaan werken en wat de voordelen zijn. Bovendien werden op basis van het prototype punten van verbetering aangedragen.