Train de videotrainer

Professionele thuiszorgers komen soms voor situaties te staan waarbij ze bij een cliënt met een hulpmiddel moeten werken waarvoor zij in het verre verleden al wel eens een training hebben gehad, maar dat zij al lang niet meer gebruikt hebben. Handig zou dan zijn, zo blijkt uit vooronderzoek dat leidde tot het RAAK-project Ontwerpen voor Zorgverleners, dat zij vlak voordat zij de woning betreden even naar een website zouden kunnen gaan om een instructievideo te bekijken. Ook voor mantelzorgers die net een nieuw hulpmiddel hebben gekregen, of willen weten wat ze precies moeten doen, is het goed om toegang te hebben tot instructievideo’s.

Het deelproject waarin een instructievideo voor een tillift ontwikkeld werd, begon met een onderzoek naar de penetratie van moderne communicatiemiddelen in Nederlandse huishoudens. Daaruit bleek een bijna 100% penetratie van internet en een vergaande penetratie van moderne mobiele telefoons. De interviews met mantelzorgers die daarop volgden lieten een ander beeld zien: in de meeste van de bezochte woningen was geen computer aanwezig, was geen internet en waren geen mobiele telefoons beschikbaar. Ook uit gesprekken met professionals bleek dat dit geen uitzondering is, zeker bij oudere mantelzorgers en cliënten.

Toch werd er een instructievideo ontwikkeld. Parallel daaraan werd een draaiboek ontwikkeld, dat gebruikt kan worden door ontwikkelaars om soortgelijk materiaal te ontwikkelen voor andere hulpmiddelen. Omdat ook de beschikbaarheid en de bediening van instructievideo’s genoemd werden tijdens interviews met mantelzorgers en de thuiszorg, is ook tijd besteed aan het ontwikkelen van een bediening om de juiste video te kiezen en binnen de video separate scenes te kunnen zien: niet iedereen wilde altijd de hele video bekijken. Omdat aan dit deel van de opdracht minder aandacht is besteed, is er met deelnemers uit de thuiszorg over dit onderwerp gesproken aan de hand van een aantal schetsen van een mogelijke bediening.

De uiteindelijk opgeleverde eindproducten (instructievideo in de versie voor de zorgverlener en voor de instructiemaker), het draaiboek voor de instructiemaker en de bediening voor bijvoorbeeld een webontwikkelaar) werden positief ontvangen door de thuiszorg en de mantelzorgers. De eindproducten zijn een goed startpunt voor verdere ontwikkeling en gebruik door instructiemakers en zorgorganisaties.

uitleg bij een filmpje op youtube