Websites voor de mantelzorg: er gaat niets boven een telefoontje!

Er bestaan in Nederland diverse websites die de communicatie rondom het bed ondersteunen. Uit het vooronderzoek dat leidde tot het RAAK-project Ontwerpen voor Zorgverleners kwam naar voren dat het zinvol was te onderzoeken in welke mate de belangrijkste gebruikers van dit soort websites betrokken zijn bij de ontwikkeling van de sites en wat nu hun wensen en eisen op dit gebied zijn.

Hoewel er veel geleerd is, is het project anders verlopen dan oorspronkelijk gedacht. De reden voor dit andere verloop was de breedte van het project: het aantal verschillende op mantelzorgers gerichte sites dat onderzocht en vergeleken moest worden. De deelnemers aan het onderzoek hadden deels wel en deels geen ervaring met één van de sites. Tijdens het onderzoek zouden zij echter met alle sites moeten gaan werken. Dit bleek onhaalbaar, maar kostte wel projecttijd.

Vervolgens is op expertniveau een vergelijking gemaakt van de beschikbare functionaliteit op de diverse websites. De sites en functionaliteit werden vanuit het perspectief van doelgroepgericht en gebruiksvriendelijk ontwerpen beoordeeld, dus zonder gebruik te maken van echte gebruikers. De vergelijking resulteerde in een verdeling van de mantelzorgsites in twee groepen:

  • Sites die de communicatie rondom het bed ondersteunen.
  • Sites die (vrijwillige) hulpverleners koppelen aan hulpvragen en/of hulvragers.

Binnen deze twee groepen zijn er weinig functionele verschillen. De sites zijn vergelijkbaar wat betreft gebruiksvriendelijkheid.

Om toch een koppeling met de realiteit te krijgen, werd bij een aantal deelnemers op basis van de website van carenzorgt.nl een informeel en kwalitatief gebruiksonderzoek gedaan. De keuze voor de website is op zich arbitrair, maar in dit geval werd gekozen voor de site van Nedap uit Groenlo, één van de deelnemers aan het RAAK-project Ontwerpen voor Zorgverleners. De vijf deelnemers hadden weinig problemen met de site. Toch zou, op één deelnemer na, niemand de site gaan gebruiken waarvoor deze bedoeld was! Even bellen of soms zelfs even naar iemand toelopen werkt zeker zo goed! Het dwing mensen meteen om even naar een andere omgeving te gaan en andere mensen te zien en spreken.
plaatje van een eco-map
Een belangrijk leerpunt ligt bij het doen van interviews: ook tijdens de interviews voor dit deelproject werd duidelijk dat het goed is als er tijdens het interview iets op tafel ligt waarop deelnemer en interviewer kunnen terugvallen. Het focust het gesprek en geeft houvast aan de verhalen die verteld worden. Bij dit deelproject ging het om een schets die gemaakt werd van het sociale netwerk rondom de mantelzorger (ecomap), maar het kan ook een product, foto, schets of iets dergelijks zijn dat ingebracht wordt door de deelnemer.