Over dit project

Ondanks de grote betrokkenheid en inzet van zorgverleners verloopt de thuiszorg niet altijd optimaal. Zowel professionele thuiszorgverleners als mantelzorgers lopen tegen problemen aan bij het gebruik van hulpmiddelen. Daarnaast verloopt de afstemming van zorgtaken tussen diverse zorgverleners vaak moeizaam. Bij het ontwikkelen van innovaties voor de thuiszorg ligt de focus meestal op de cliënt, terwijl juist de rol van de zorgverlener cruciaal is. Ondernemers (mkb’ers) en ontwerpers blijken vaak weinig kennis over de zorgverlener te hebben. Hierdoor wordt deze doelgroep ‘vergeten’.

In het project RAAK-MKB Ontwerpen voor Zorgverleners stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe kan de mkb’er of productontwerper nieuwe producten ontwikkelen die beter aansluiten bij de wensen en gedachtewereld van de zorgverlener?

Het project bestond uit 18 verschillende deelprojecten, waarbinnen doelgroeponderzoek is uitgevoerd en producten en diensten zijn ontworpen. Dit met het doel kennis te vergaren voor mkb’ers en productontwerpers die willen innoveren voor zorgverlening thuis.

Zo is er kennis ontwikkeld over de doelgroep professionele thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers, zijn er ervaringen opgedaan met ontwerptools en onderzoeksmethoden specifiek gericht op productontwerp voor thuiszorgverleners. Ook  zijn ontwerpcases uitgevoerd.

Twee jaar lang thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers observeren en interviewen, ideeën ontwikkelen en praten met ontwerpers heeft geleid tot deze website ‘Ontwerpen voor zorg thuis’: een toolbox die mkb’ers en productontwerpers ondersteunt in het innoveren voor thuiszorgverlening.