Partners

Het project RAAK-MKB Ontwerpen voor Zorgverleners is in de periode september 2011 t/m september 2013 uitgevoerd door Saxion, Hogeschool Utrecht, Panton Medische Innovaties, Carinova, Industrial Design Centre en U-Design.

Saxion Kenniscentrum Design en Technologie, lectoraat Industrial Design, vormde samen met Hogeschool Utrecht Kenniscentrum Technologie & Innovatie, lectoraat Co-design, de drijvende kracht achter de kennisontwikkeling. Docenten, onderzoekers en studenten van diverse opleidingen werkten samen in de deelprojecten.

Panton Medische Innovaties, een ontwerpstudio voor de gezondheidszorg, garandeerde de voor mkb’ers en productontwerpers praktische toepasbaarheid van ontwerptools en was verantwoordelijk voor het ontwerp van de toolbox.

Carinova, een thuiszorgorganisatie in de regio IJsselland stuurde aan op toepasbaarheid in de thuiszorgpraktijk. Vele thuiszorgmedewerkers en experts van Carinova vormden een bron van informatie tijdens observaties en interviews.

Industrial Design Centre en UDESIGN, netwerkorganisaties in de regio Twente en Utrecht, vormden de schakel naar het (regionale) mkb en productontwerpers. Zij stuurden aan op implementeerbaarheid in en door mkb en productontwerpers.