De thuiszorgmedewerker

Thuiszorg is langdurige zorg in de thuissituatie. De handelingen die professionele thuiszorgmedewerkers mogen verrichten hangen af van hun functieniveau en variëren van huishoudelijke en persoonlijke verzorging tot verpleging en begeleiding (zowel lichamelijk als psychisch).

Leer de doelgroep kennen