Door vergrijzing, stijgende zorgkosten en het feit dat cliënten steeds korter in een instelling verblijven neemt de vraag naar thuiszorg toe. Het aantal aanbieders van thuiszorg stijgt, terwijl het aantal aanbieders van verpleeg- en verzorgingshuiszorg daalt als gevolg van fusies (CBS Statline, 2012). Thuiszorg levert steeds meer uren (105 miljoen in 2009), waarvan de meeste bestaan uit huishoudelijke verzorging. In 2011 waren ruim 173.00 personen werkzaam in de thuiszorg, samen verantwoordelijk voor ruim 93.000 FTE. De sector leunt zwaar op één type medewerker; autochtone vrouwen van gemiddeld 41 jaar (AZW Info, 2012). De meeste thuiszorgmedewerkers werken parttime en functioneren op niveau 3. Gemiddeld werken thuiszorgmedewerker 8.8 jaar bij dezelfde werkgever. Als medewerkers stoppen met werken in de thuiszorg, blijft het grootste deel wel in de zorg werkzaam (44%) (Van der Windt, Smeets & Arnold, 2009).

Aantal thuiszorgaanbieders

In juli 2013 waren er 1.770 aanbieders van thuiszorg, waarvan het merendeel eenmanszaken.

Aantal werkzame personen bij aanbieder Aantal thuiszorgaanbieders
1 1125
2 160
3-5 100
5-10 100
10-20 80
20-50 70
50-100 40
100 of meer 95

(CBS Statline, 2013)

Kenmerken thuiszorgmedewerkers door de jaren heen

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Werknemers 137.407 132.423 119.084 141.176 166.495 173.356
FTE 83.308 87.631 82.830 86.295 95.304 93.643
Aandeel autochtoon in % 88.4 87.2 86.7 86.5 85.0
Aandeel 1e generatie allochtoon in % 6.5 7.5 7.8 8.7 9.2
Aandeel vrouwen in % 95.0 94.5 94.5 94.6 94.9
Gemiddelde leeftijd in jaren 40.4 40.6 40.7 40.8 40.8
Aandeel werknemers jonger dan 35 jaar in % 27.1 26.4 25.7 26.4 26.4