Kenmerken cliënten

  • Aantal unieke thuiszorgcliënten: 812.500 (CAK, 2011).
  • 71% is vrouw (AZW Info, 2012).
  • Cliënt is gemiddeld ouder dan 80 jaar (AZW Info, 2012).
  • Cliënten waarderen thuiszorgkwaliteit gemiddeld met een 8 of hoger (Actiz, 2011).
  • Cliënten zijn tevreden over lichamelijke verzorging, professionaliteit en veiligheid van zorgverlening en bejegening door thuiszorgmedewerkers (Actiz, 2011).
  • Cliënten zijn iets minder tevreden over de beschikbaarheid van personeel in de thuiszorg (Actiz, 2011).

Typen zorgcliënten

De wensen, behoeften en verwachtingen van zorgcliënten ten aanzien van zorg verschillen. Oorzaak hiervan is het verschil in waarden, levensstijl, zorgbehoefte, zelfredzaamheid en de manier waarop de cliënt met zorginformatie omgaat. Volgens Motivaction (2009) zijn er grofweg drie typen zorgcliënten te onderscheiden:

zorgsituatie 1

Zorgnetwerk cliënt

Thuiszorgmedewerkers verlenen zorg aan de cliënt. Vaak bestaat het zorgnetwerk van een cliënt uit meerdere partijen met wie thuiszorgmedewerkers moeten communiceren.

zorgsituatie 2
(Verhoeven, Overbeek et al, 2012)

Fysieke zorgsituatie

De situatie waarin thuiszorgmedewerkers zorg verlenen is geen professionele zorgomgeving, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis dat wel is. In de thuiszorg wordt zorg verleend in de privéwoning van een cliënt. Problemen waar thuiszorgmedewerkers daardoor mee te maken krijgen zijn:

  • te kleine ruimtes (een doucheruimte is vaak te klein om zowel een zorgverlener als een patiënt te herbergen “waardoor de medewerker uiteindelijk even nat is als de cliënt”);
  • vloerbedekking (waardoor hulpmiddelen niet goed verplaatst kunnen worden);
  • stoffige en rommelige woningen waardoor hygiënische zorg belemmerd wordt.

Thuiszorgmedewerkers zien deze issues niet als een probleem. Ze vinden dat je het moet doen met de middelen die je hebt: “Desnoods til je de cliënt zelf van de trap”. (Verhoeven , Overbeek, et al, 2012).