Professionele thuiszorgmedewerkers verlenen zorg en verpleging bij cliënten thuis. De handelingen die ze mogen verrichten hangen af van hun functieniveau en variëren van huishoudelijke en persoonlijke verzorging tot verpleging en begeleiding (zowel lichamelijk als psychisch). Thuiszorgmedewerkers vinden hun werk erg leuk en klagen weinig. Vooral de omgang en het opbouwen van een band met cliënten spreekt hen aan. Ze vinden het belangrijk om  iets te kunnen betekenen voor de cliënt en daar waardering en erkenning voor te krijgen, naast respect en vertrouwen van de cliënt. Ze zijn creatief en pragmatisch ingesteld: als een bepaald hulpmiddel, zoals een glijzeil, niet voorhanden is tillen ze de cliënt zelf of gebruiken een alternatief, zoals een badlaken. Door dergelijke ad-hoc oplossingen lopen ze het gevaar zichzelf fysiek over te belasten.

Functieniveau’s

Alfahulp

Huishoudelijke taken (bijvoorbeeld maaltijden bereiden, afwassen, boodschappen doen), praatje maken met de cliënt en zorg voor kinderen (op beperkte schaal). Geen opleiding vereist.

Helpende

Persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld uit bed helpen, wassen, aankleden), huishoudelijke taken en bijdrage leveren aan het zorgplan. Vereiste opleiding: Helpende Zorg en Welzijn (MBO, niveau 2).

Verzorgende

Persoonlijke verzorging, mondhygiëne, medicijnen klaar zetten, bijdrage leveren aan het zorgplan, signaleren en rapporteren zorgsituatie, af en toe aangevuld met huishoudelijke taken. Vereiste opleiding: Verzorgende (MBO, niveau 3) of Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) (MBO, niveau 3 met extra differentiaties).

Verpleegkundige

Verpleegkundige handelingen (o.a. medicijnen toedienen en zwachtelen), coördinatie en organisatie van zorg, begeleiding en ondersteuning van ontwikkeling cliënt. Vereiste opleiding: Verpleegkundige (MBO, niveau 4).

HBO-verpleegkundige

Verpleegkundige handelingen (o.a. wondverzorging, infuus aanleggen), cliënten bijstaan in moeilijke omstandigheden (bijv. na zware chirurgische ingreep of dementie), zorgplannen opstellen in complexe situaties, coördinerende en organiserende taken. Vooropleiding: Verpleegkunde (HBO).

Veel voorkomende knelpunten

Waarden thuiszorgmedewerkers

  • Zijn zeer tevreden over hun werk
  • Willen iets betekenen voor een ander
  • Willen waardering en erkenning voor hun werk
  • Verwachten respect, vertrouwen en eerlijkheid van de cliënt
  • Zijn creatief en pragmatisch