Thuiszorgmedewerkers zijn over het algemeen heel tevreden over hun werk. Ze klagen niet over de hoge werkdruk en de mentale last die het werk met zich mee kan brengen. Als er geen hulpmiddelen voor handen zijn, zijn ze erg creatief in het bedenken van alternatieve oplossingen en gaan daarin ver: als er geen tillift is, dragen ze de cliënt gewoon zelf! Ze komen meestal niet voor zichzelf op en gaan vaak over een grens, met fysieke klachten als gevolg. Ergocoaches en Arbeidsverzuim- en Re-integratiecoaches moeten de grenzen van thuiszorgmedewerkers daarom bewaken.

Wanneer thuiszorgmedewerkers gevraagd wordt naar hun wensen en behoeften zodat ze hun werk effectiever en efficiënter kunnen uitvoeren, kunnen ze deze vraag moeilijk beantwoorden. Standaard onderzoeksmethoden, zoals vragenlijsten en interviews, zijn daarom niet geschikt. Meer creatieve, generatieve tools zijn geschikter om wensen en behoeften van thuiszorgmedewerkers vast te stellen. Welke daarvoor geschikt zijn, is te lezen bij “Ontwerptools en ervaringen”.