Ontwerptools & ervaringen

Deze praktische ontwerptools en onderzoeksmethoden zijn geschikt voor het ontwerpen van producten of diensten voor thuiszorgverlening. Leer van de ervaringen van betrokken ontwerpers, onderzoekers en studenten.

Praktijkervaringen van (student)ontwerpers

Lees meer

Inleefpersonage

Inleven in zorgverleners

82

De ervaring van:

Francis Stam - Trainingsactrice

Met al mijn ervaring in het verplaatsen van mijzelf in het personage dat ik ga spelen, opende dit gereedschap toch weer nieuwe mogelijkheden.

Voor de eindconferentie van het project Ontwerpen voor Zorgverleners, hebben twee projectmedewerkers zich ingeleefd in rollen die in een thuissituatie voorkomen. Tijdens de conferentie spelen ze op het podium die rollen en bespreken de situatie.

De downloadbare toolkit laat zien hoe je zelf je kunt inleven in een zorgsituatie en wat daarvoor nodig is.

Toolkit Inleefpersonage, zo zet je de koolkit in elkaar.

Lees verder »
Resultaten

Inzicht in de beperkingen en mogelijkheden van zorgverleners in de thuisomgeveing.

Omschrijving

Om tot een goed ontwerp te komen dat breed inzetbaar is, is het noodzakelijk het product te zien door de ogen van verschillende gebruikers. Maar hoe kun je uit je eigen referentiekader stappen?

De downloadbare toolkit beschrijft hoe je de zorgjas van verschillende verzorgende kunt aantrekken.

Benodigdheden

Zie de informatie in de toolkit.

Planning

Zie de informatie in de toolkit.

uitbeelding van het tool: storyboarding

Lees meer

Storyboard, fotoboard

Productgebruik in stripvorm

8

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Ideeën worden georganiseerd

Ideeën worden gecommuniceerd

Omschrijving

Een storyboard is een prototype die een serie afbeeldingen laat zien om te laten zien hoe iets in gebruik zou moeten worden genomen.

Benodigdheden
 • Camera
 • Afbeeldingen
 • Notitiemateriaal
Planning
 • Voorbereiding: 1 uur
 • Uitvoering: 3 uur
 • Analyse: 2 uur
uitbeelding van tool: clustering

Lees meer

Clustering, “labelen”

Analysehulp voor onderzoeksgegevens

2

De ervaring van:

Marieke Korf - Student Fysiotherapie

"De resultaten uit de interviews hebben we verzameld met de methode clustering. We hebben allerlei post-its op de muur geplakt met belangrijke punten uit het onderzoek. Hierdoor konden we heel makkelijk verbanden leggen. Ik vond clustering een fijne methode om mee te werken. Het is overzichtelijk en je kunt makkelijk met je collega’s overleggen, omdat je op een grote muur werkt en niet op een klein scherm."

Lees verder »
Resultaten

Geclusterde resultaten die makkelijk in het onderzoeksrapport te verwerken zijn.

Omschrijving

Methode voor het analyseren van kwalitatief onderzoek.

Van elk onderzoek worden opmerkelijke onderwerpen op een Post-It geschreven die vervolgens op een groot vlak worden geplakt, waarbij gelijksoortige kaarten bij elkaar worden geplaatst. De ontstane clusters zijn de resultaten van de analyse.

Benodigdheden

– Ruwe data van uitgevoerde onderzoeken (aantekeningen/geluidsfragmenten/…)
– Post-its
– Schrijfmateriaal
– Groot whiteboard

Planning

– Voorbereiding: n.v.t.
– Uitvoering: 1 dag (afhankelijk van het aantal uitgevoerde onderzoeken)

Lees meer

Contextual inquiry

Interview/observaties in werkomgeving van mensen

3

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Interview met aanvullende observatie ter versterking.

Omschrijving

Contextual inquiry is het interviewen van een gebruiker in de omgeving waarin het product uiteindelijk gebruikt zal gaan worden.

Tijdens de werkzaamheden van de gebruiker zal er een 1-op-1 gesprek worden uitgevoerd.

Benodigdheden

– 5 tot 10 deelnemers

– Interviewschema

– Notitiemateriaal

– Fotocamera

– Opnameapparatuur

Planning

– Voorbereiding: 1 week

– Uitvoering: 3 per deelnemer (onderdeel van interview – observatie)

– Analyse: 1 dag

Lees meer

Dagboekstudie

Deelnemers documenteren hun werkzaamheden

2

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten
 • Inzicht in gebruikerservaringen met bestaande of conceptproduct.
 • Inspiratiemateriaal voor nieuwe producten of aanscherping concepten.
Omschrijving

Deelnemers krijgen hulpmiddelen (plakboeken met voorgedrukte vragen/opdrachten) waarmee ze hun ervaringen met (te onderzoeken) producten kunnen vastleggen. De vormgeving van het vastleggen wordt door de onderzoekers bepaald. Soms is er een terugkoppeling met de deelnemers.

Benodigdheden

– Fotocamera
– Notitiemateriaal
– Plakboeken
– 5 tot 10 deelnemers

Planning

– Voorbereiding: 1 dag
– Uitvoering: 1 dag tot 1 maand door de deelnemers (afhankelijk van het onderwerp)
– Analyse: 1 week

Lees meer

Emogram

Onderzoekshulp naar (product)beleving

2

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten
 • Inzicht in de (veranderingen) in denken en beleving  van de gebruiker ten aanzien van een product.
Omschrijving

Deelnemers plaatsen woorden/opmerkingen die in hen opkomen naar aanleiding van een centraal onderwerp, op een bepaalde afstand tot dat onderwerp. Het verschil in de onderlinge afstanden van de woorden geeft aan wat mensen meer of minder belangrijk vinden. Dit wordt op meerdere ontwikkelmomenten uitgevoerd.

Benodigdheden

– Onderlegger
– Onderwerp van onderzoek
– Notitiemateriaal

Planning

– Voorbereiding:  1 dag
– Uitvoering: 1 uur
– Analyse: 1 tot 2  dagen

Lees meer

Triggerwoorden

Deelnemers geven oordeel aan de hand van woordenlijst

4

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten
 • Associaties van gebruikers bij een product.
Omschrijving

Deelnemers aan een onderzoek kunnen woorden kiezen die het beste weergeven wat ze ervaren hebben bij onderzoek of productgebruik. Uitgangspunt is dat deelnemers aan onderzoek het meestal “wel goed vonden gaan” terwijl onderzoekers kunnen zien dat dat niet zo is. Door woorden aan te bieden worden mogelijk eerder negatieve gedachten geuit waarover dan gesproken kan worden.

Benodigdheden

– Onderwerp onderzoek
– Lijst met triggerwoorden
– Notitiemateriaal

Planning

– Voorbereiding: 1 dag
– Uitvoering: 10 minuten per deelnemer
– Analyse: 1 dag

uitbeelding van tool: prijsindicatie vragen

Lees meer

Prijsonderzoek

Hulpmiddel bij onderzoek naar verkoopprijs

1

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Inzicht in wat de koper verwacht dat de aanschafprijs zal zijn.

Omschrijving

Potentiële kopers van producten wordt een viertal  vragen gesteld over de verwachte aanschafprijs.

De methode is gebaseerd op werk van de Nederlandse econoom Peter van Westendorp.

Benodigdheden

– 4 vragen in een vragenlijst
– Minimaal 5 (potentiële) kopers
– Notitiemateriaal

Planning

– Voorbereiding: 1 dag
– Uitvoering: een kwartier per deelnemer
– Analyse: 2 dagen

Lees meer

USE – vragenlijst

Vragenlijst over o.a. leerbaarheid, gebruiksgemak en tevredenheid.

2

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Inzicht in de gebruiksvriendelijkheidseffecten van aanpassingen van een product.

Omschrijving

USE staat voor ‘Usefullness, Satisfaction, Ease of use’ en geeft de opdrachtgever (numeriek) inzicht in de effecten van aanpassingen die gedaan zijn aan een product. De vragenlijst moet daarom voor en na de aanpassingen worden afgenomen.

Benodigdheden
 • Product
 • Minimaal 5 deelnemers
 • USE vragenlijst
Planning
 • Voorbereiding: 1 dag
 • Uitvoering: 10 minuten per deelnemer, aansluitend aan ander onderzoek waarin het product gebruikt wordt
 • Analyse:  1 dag

Lees meer

Concurrentie-analyse

Analyse van bedrijfstak en concurrentie

2

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Inzicht in de markt waar het product in hoort.

 

Omschrijving

Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. de macro-omgeving, analyse van de bedrijfstak, huidige en potentiële concurrenten en de manieren waarop mensen nu in hun wensen en behoeften voorzien.

Benodigdheden

– Deskresearch
– Tabelformat voor data analyse met parameters prijs, kwaliteit, assortiment, service en bekendheid

Planning

– Voorbereiding: 1 uur
– Uitvoering: 1 dag
– Analyse: 4 uur

Lees meer

Kleurkeuze

Onderzoek naar voorkeur voor kleuren

4

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Geschikte kleuren voor (delen van) het product.

Omschrijving

Er wordt gekeken naar de voorkeur voor kleuren in de doelgroep, hoe mensen er op reageren en hoe (oudere) mensen kleuren zien.

Benodigdheden

– Kleurmateriaal
– 5 tot 10 deelnemers
– Notitiemateriaal

Planning

– Voorbereiding: 1 dag
– Uitvoering: 1 uur per deelnemer
– Analyse: 2 dagen

Lees meer

Consument-beleving

Consumentbeleving in kaart gebracht

1

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Inzicht in de benodigde uitstraling van een product om aan te slaan bij de doelgroep.

Omschrijving

Consumentbeleving in kaart, vijf stappen:

 1. Groepeer mensen aan de hand van een aantal criteria (uit eerder onderzoek)
 2. Bekijk werkomgeving, productingrediënten, sferen en (leef)stijlen die bij de groepen horen
 3. Vertaal naar de productidee
 4. Toets resultaat met panelsessies, interviews en 1-op-1 onderzoek
Benodigdheden

– Desk research
– Product
– Interviewschema
– 3 tot 10 delenemers

Planning

– Voorbereiding: 1 dag
– Uitvoering: 4 uur  tot 2 dagen
– Analyse: 1 dag tot 1 week

Lees meer

Haalbaarheids-onderzoek

Analyze van marketing, ontwikkeling, directie

1

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Overzicht van interne en technische mogelijkheden om product succesvol te maken.

Omschrijving

Onderzoek naar de belemmeringen en mogelijkheden van afdelingen als marketing, ontwikkeling, directie, etc. Zo worden in een vroeg stadium de ontwikkelrisico’s te onderkent en de kansen van de innovaties ingeschat. Door vooraf een standaard checklist in te vullen en die gezamenlijk te bespreken, worden de belemmeringen en mogelijkheden voor iedereen helder.

Benodigdheden

– Checklist
– 2 á 3 deelnemers per afdelingen
– Notitiemateriaal
– Aanvullende deskresearch

Planning

– Voorbereiding:  1 dag
– Uitvoering: 3 dagen
– Analyse: 2 dagen

Lees meer

Klantwaardemix

Analyse van onzekerheden voor, tijdens en na aankoop

1

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Inzicht in barrières die potentiële kopers hebben of zien bij aanschaf product.

Omschrijving

Nog voor dat een product op de markt is, kan met dit gereedschap gekeken worden naar de onzekerheden die kopers kunnen hebben of krijgen bij de aanschaf.

Er wordt gekeken naar het moment van aankoop, in gebruik name en het gebruik. Voor elk van deze momenten worden de volgende vragen beantwoord: “Wat krijg ik?”, “Wat moet ik er voor doen?” en “Welke risico’s loop ik?”.

Benodigdheden

– Product
– 1 tot 2 opdrachtgevers
– 2 tot 3 kopers

Planning

– Voorbereiding: 1 dag
– Uitvoering: 1 tot 2 uur per sessie (opdrachtgevers gescheiden van kopers)
– Analyse: een dagdeel

Lees meer

Ouderenpak

Ondervindt de beperkingen van beperkingen

3

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Meer gevoel/empathie voor de wereld van de oudere eindgebruiker bij de ontwerper.

Omschrijving

Met behulp van een allerlei hulpmiddelen worden handicaps gesimuleerd waardoor de ontwerper “aan den lijve” ondervindt wat de effecten van een handicap zijn. Goedkope huis-tuin-keuken middelen van Gamma en Kruidvat geven hetzelfde resultaat als de dure ouderenpakken in de markt. Ga naar de ouderen inlevingstool voor een handleiding hoe je zelf een goedkoop ouderenpak in elkaar zet.

Benodigdheden

– 1 ontwerper
– Ouderenpak, hiervoor zijn bijvoorbeeld nodig: (druk)verband, veiligheidsbril, sportgewichten
– Te simuleren handicap
– Notitiemateriaal
– Fotocamera
– Eventueel (concept)product

Planning

– Voorbereiding: 2 uur
– Uitvoering: 2 uur
– Analyse: 1 uur

Lees meer

Cultural Probes

Deelnemer documenteerd eigen omgeving en werkzaamheden

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten
 • Aandacht van de gebruiker vasthouden
 • Rijke overdracht van gebruikerservaringen
Omschrijving

Een probe is een inspirerend werkpakket dat de gebruiker in staat stelt om eigen omgeving en gedrag te onderzoeken en erover te rapporteren.

Vaak bestaat een probe uit een boekje met opdrachten, bijv. een tijdlijn, en vragen die beantwoord moeten worden. Ook worden er foto’s gemaakt en ingeplakt.

Probes worden vaak gebruikt voorafgaand aan interviews of andere methoden.

Benodigdheden

– Werkpakket
– 5 tot 10 deelnemers
– Fotocamera
– Notitiemateriaal

Planning

– Voorbereiding: 2 dagen
– Uitvoering: 1 week per deelnemer
– Analyse: 1 week

Lees meer

Customer Journey Mapping

Brengt het aankoopproces in een winkel in kaart

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten
 • Het aankoop- of ander proces gevisualiseerd vanuit het perspectief van de klant.
 • Mankementen in het proces identificeren.
Omschrijving

Deze methode brengt het aankoopproces inkaart, inclusief de beleving van de klant tijdens dat aankoopproces.

Het beschrijft de spreekwoordelijke reis van de klant van orientatie tot aanschaf met alles wat daar tussen zit. Alle communicatiekanalen zijn onderdeel van de analyse.

Benodigdheden

– Format waar de deelnemer zijn map op kan maken
– 5 tot 10 deelnemers
– Notitiemateriaal
– Fotocamera

Planning

– Voorbereiding:  1 dag
– Uitvoering:  1 uur per deelnemer
– Analyse: 1 uur per deelnemer

Lees meer

Design game

Samen productideeën creëren aan de hand van een spel

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Nieuwe productideeën.

Omschrijving

Gebruikers en ontwerpers spelen samen het design game (een bestaand bordspel) en genereren daarbij nieuwe ideeën voor producten.

Benodigdheden

– Ontwerpers
– 3 tot 6 gebruikers
– Ruimte om te spelen
– Design game
– Notitiemateriaal
– Video- of fotocamera

Planning

– Voorbereiding: 1 dag
– Uitvoering: 1 dag
– Analyse: 1 dag

uitbeelding van tool: desk research

Lees meer

Desk research

Literatuurstudie

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Beschikbare (publieke) gegevens ten behoeve van bepaling en onderbouwing van een probleemstelling samengevoegd tot een geheel, dat bijvoorbeeld leidt tot inzicht in de doelgroep.

Omschrijving

Onderzoek vanachter het bureau naar beschikbare gegevens ten behoeve van een probleemstelling en onderzoeksvragen. Gegevens uit verschillende bronnen worden gecombineerd en samengebracht om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

Benodigdheden

– Onderzoeksvraag
– Zoekwoorden
– Computer met internetverbinding
– Zoekmachines als Google Scholar, Science Direct etc.

Planning

– Voorbereiding: 4 uur
– Uitvoering: 3 dagen
– Analyse: 2 dagen

Lees meer

Heuristische analyse

Evaluatie door experts aan de hand van criteria

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Identificatie van problemen in het product(concept) zonder gebruik van echte gebruikers.

Omschrijving

Een methode om problemen in een product(concept) te vinden. Een klein aantal experts/evaluatoren toetst aan de hand van vooropgezette criteria en bepaalt in hoe het product zicht verhoudt tot die criteria.

Benodigdheden

– Minimaal 3 evaluatoren
– Product of idee
– Doelgroep beschrijving
– Lijst met te gebruiken heuristieken

Planning

– Voorbereiding: 1 week
– Uitvoering: 1 dag per expert
– Analyse: 1 week

Lees meer

Rapid Prototyping (techniek)

Snel tastbare productoplossingen maken

2

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Fysiek prorotype dat gebruyikt kan worden in gesprekken met (potentiële) gebruikers.

Omschrijving

Het snel (Engels: rapid) vervaardigen van fysieke prototypes om bijvoorbeeld te testen of het product haalbaar is wat betreft vorm etc. of om reacties van gebruikers meteen te vertalen in aanpassing van het prototype en dat weer laten zien.

Benodigdheden

– Product of idee
– Eisen en wensen
– Materiaal om mee te prototypen (zoals lego, papier, lijm)
– Notitiemateriaal
– Foto- of videocamera

Planning

– Voorbereiding: 1 dag per prototype
– Uitvoering: 2 uur per deelnemer
– Analyse: 1 dag per prototype

Lees meer

Safari

Onderzoeker met camera op ontdekking bij gebruiker

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Gevoel voor de wereld van de eindgebruiker bij de ontwerper

Omschrijving

Gewapend met fototoestel en videocamera stapt de ontwerper in de wereld van de gebruiker en probeert zoveel mogelijk relevante materiaal te verzamelen.

Interactie met gebruikers is gebaseerd op toevallige ontmoetingen.

Benodigdheden

– Fototoestel
– Videocamera
– 3 tot 5 deelnemers
– Notitiemateriaal

Planning

– Voorbereiding: 2 uur
– Uitvoering: minimaal 1 dag per deelnemer
– Analyse: 3 uur per deelnemer

Lees meer

Octrooi-onderzoek

Onderzoeken of een idee al bestaat

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten
 • Inzicht in de nieuwheid van een productconcept.
 • Inspiratie voor nieuwe productideeën.
Omschrijving

Onderzoek om vast te stellen of een door de ontwerper bedacht idee al bestaat. De huidige stand der techniek kan onderzocht worden in de octrooiliteratuur. Ook kunnen octrooien gebruikt worden om inspiratie op te doen wanneer er een nieuw product ontworpen wordt.

Benodigdheden

Octrooidatabase (b.v. via espacenet )

Planning

– Voorbereiding:  2 uur (zoektermen bedenken)
– Uitvoering:  variërend van 4 uur tot 4 dagen, afhankelijk van ontwerp
– Analyse: 1 week

Uitbeelding van tool: materiaal onderzoek

Lees meer

Materiaal-onderzoek

Onderzoek naar materiaalkeuze

3

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten
 • Keuze voor juiste productmateriaal.
 • Inspiratie voor mogelijke vervaardigingsprocessen.
Omschrijving

Onderzoek t.b.v. het selecteren van het juiste materiaal voor een bepaald ontwerp. Dit is een belangrijke stap, aangezien het materiaal de verbinding is tussen de berekeningen, tekeningen en het werkende prototype/product.

Materiaalkeuze en daarmee de mogelijke en onmogelijke vervaardigingprocessen vormen een wezenlijk deel van het ontwerpproces.

Benodigdheden

– Product of monster van productmateriaal
– Eventueel expert op materiaalonderzoekgebied die het onderzoek uitvoert of ondersteunt

Planning

– Voorbereiding: 1 dag
– Uitvoering: 3 dagen
– Analyse: 2 dagen

Lees meer

Stakeholder mapping

Breng alle belanghebbende in kaart

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

De positie van de stakeholders ten op zichte van elkaar en de organisatie in kaart gebracht.

Omschrijving

Stakeholdermapping is het in kaart brengen van de positie van de belanghebbenden ten opzichte van elkaar en de organisatie, met het doel inzicht krijgen in welke belanghebbenden er zijn, welke belangen zij vertegenwoordigen, hoeveel macht zij bezitten, of zij de organisatiedoelen ondersteunen of tegenwerken, etc.

Benodigdheden

– Deskresearch
– Onderlegger
– Notitiemateriaal

Planning

– Voorbereiding: 1 uur
– Uitvoering: een dagdeel
– Analyse: 1 dag

Lees meer

Co-researchers

Deelnemers interviewen elkaar

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Inzichten vanuit het perspectief van de gebruikers.

Omschrijving

Gebruik deelnemers aan onderzoek als “co-researchers”: b.v. thuiszorgmedewerkers die elkaar interviewen of cliënten die thuiszorgmedewerkers observeren en interviewen.

Benodigdheden

– Minimaal 2 deelnemers
– Interviewschema
– Notitiemateriaal

Planning

– Voorbereiding: 2 uur
– Uitvoering: 2 uur
– Analyse: 4 uur

uitbeelding van tool: exploratory sketching

Lees meer

Exploratory Sketching

Schetsend ideeën genereren

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Zoveel mogelijk nieuwe productideeën.

Omschrijving

Exploratory sketching is een manier om zo veel mogelijk ideeën te verzinnen voor een nieuw product. Vanuit concepten worden verschillende nieuwe oplossingen bedacht.

De begeleider geeft een vel met 6 verschillende vakken. Voor ieder concept worden 6 verschillende oplossingen geschetst.

Benodigdheden

– 6-up template (o.a. op www.docstoc.com)
– Notitiemateriaal

Planning

– Voorbereiding: 2 uur
– Uitvoering: 2 uur
– Analyse: 4 uur

Lees meer

Embodied Embedded Cognition Tools

Ideegeneratie met het hele lijf

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten
 • Ondersteunen van het geheugen van deelnemers tijdens creatieve sessie.
 • Inspiratietool voor creatieve sessie.
Omschrijving

Het uitgangspunt bij embodied cognition is dat het denken niet alleen in het hoofd plaatsvind, maar mede wordt gevormd door het lichaam (fysiek, sensorisch) en de interactie tussen lichaam en de omgeving.

Benodigdheden

– Technologische tools zoals NOOT of TRACES
– Notitiemateriaal
– Opname-apparatuur

Planning

– Voorbereiding: 1 uur
– Uitvoering: 4 uur
– Analyse: 1 dag

Lees meer

Grounded Theory

Onderzoek begint met observatie, dan interviews en dan literatuur

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Praktisch inzicht in de gebruikssituaties van een product

Omschrijving

Grounded Theory is een aanpak waarbij de onderzoeker meteen begint met observatie en interview. Daarbij worden ideeën opgedaan (hypothesen) die in volgende sessies getoetst worden. Als daaruit blijkt dat het juist is, worden ze als gefundeerde theoretische stellingen beschouwd. Parallel hieraan wordt litaratuurstudie gedaan.

Benodigdheden

– tot 5 deelnemers
– Notitiemateriaal
– Opnameapparatuur
– Analyse: bijvoorbeeld clustering, deskresearch, literatuuronderzoek

Planning

– Voorbereiding: 1 dag
– Uitvoering:  per deelnemer 2 uur
– Analyse: 2 dagen

Lees meer

Gebruikstest – “usability testing”

Observatie en interview tijdens productgebruik

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Feedback gebruiker en verbeterpunten voor het product.

Omschrijving

Deelnemers testen een product aan de hand van vooropgezette taken en denken hierbij hardop.

De deelnemers worden daarbij geobserveerd en er worden vragen gesteld ter verdieping en verduidelijking.

Benodigdheden
 • Product: concept, schets, prototype, eindproduct
 • Takenlijst
 • 5 tot 10 deelnemers
 • Notitiemateriaal
Planning
 • Voorbereiding: 1 week
 • Uitvoering: Tot 1 uur per deelnemer
 • Analyse: 2 dagen
uitbeelding van tool: ministage

Lees meer

Ministage of meelopen

Ervaar de gebruiker: doe haar jasje aan

4

De ervaring van:

Bart Hakvoort - Afstudeerder IPO

Had ik eerder moeten doen, dat had me veel zoekwerk gescheeld

Lees verder »
Resultaten
Meer gevoel voor de wereld van de eindgebruiker bij de ontwerper.
Omschrijving

De ontwerper stapt letterlijk in de rol van de gebruiker en trekt bijvoorbeeld zelf een jasje van de thuiszorgorganisatie aan en loopt als stagiair mee met een thuiszorgverlener.

Benodigdheden
– Eén deelnemer met wie meegelopen kan worden
– Werkkleding
– Fotocamera
– Notitiemateriaal
Planning

– Voorbereiding: 2 uur
– Uitvoering: minstens 1 dag
– Analyse: 4 uur

Lees meer

Panelgesprek – “focus group”

Groepsgesprek over product met gespreksleider

1

De ervaring van:

Marloes Fransen - Student Management in de zorg

"Zorg voor een vertrouwelijke sfeer. Geef daarbij zelf het goede voorbeeld, stap op mensen af en zorg dat de mensen zich op hun gemak voelen."

Lees verder »
Resultaten

Indrukken en meningen van deelnemers

Omschrijving

Een groep deelnemers praat onder leiding van een gespreksleider over één of meerdere gerelateerde onderwerpen.

Benodigdheden

– 4 tot 20 deelnemers in groepen tot maximaal acht deelnemers per groep;
– Gespreksleider
– Gespreksonderwerpen
– Notitiemateiaal

Planning

– Voorbereiding: 1 week
– Uitvoering: maximaal 2 uur per sessie
– Analyse: 2 dagen

Lees meer

Marktonderzoek

Onderzoek de relatie tussen (koop)markt en product

1

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Inzicht in de markt waar het product in hoort.

Omschrijving

Onderzoek naar welke aspecten er van belang zijn in de markt waar het product in hoort.

Het is de bedrijfsmatige kant van productontwikkeling waar antwoord wortdt gezocht op vragen als: wat moet de verkoopprijs zijn, hoeveel kan er verkocht worden, wat is de winst, welke investeringen zijn nodig, wie zijn de concurrenten, welke marketingmiddelen kunnen ingezet worden?

Benodigdheden

– Literatuur (onderzoeksrapporten, artikelen, boeken)
– Internetbronnen
– Enquêtes (schriftelijk, telefonisch, internet)

Planning

– Voorbereiding: enkele dagen (enquête: een week)
– Uitvoering: 1 tot 3 weken
– Analyse: 1 week

uitbeelding van tool: quasi-experiment

Lees meer

Quasi-experiment

Gebruikers dwingen tot bepaald gedrag

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Inzicht in mate van gedragsverandering bij de gebruiker na productgebruik.

Omschrijving

Om te onderzoeken of een product gedragsverandering teweegbrengt, worden de resultaten van een groep productgebruikers vergeleken met een controlegroep die het product niet gebruiken.

Een experiment kost veel tijd en geld en wordt daarom alleen uitgevoerd als het product (bijna) op de markt is.

Benodigdheden

– Product
– Eventueel laboratorium of andere ruimte
– Minstens 60 gebruikers: 30 per groep
– Twee onderzoekers: observator en interviewer
– Vragenlijst en/of observatieschema
– Videocamera of opnameapparatuur

Planning

Voorbereiding: 2 weken
Uitvoering: 4 weken
Analyse: 3 weken

Lees meer

Kaartsorteren – “card sorting”

Ontdekken hoe gebruikers functies groeperen

0

Er is nog geen ervaring bekend voor deze ontwerptool. Als u een ervaring heeft, vul het formulier in om deze toe te voegen.

Resultaten

Boomdiagram van ideale structuur voor het product

Omschrijving

Elke deelnemer krijgt een stapel ongesorteerde kaarten voorgelegd die moet worden gegroeperen naar eigen voorkeur of inzicht.

Met een computerprogramma wordt de uitkomst van alle deelnemers statistisch geanalyseerd en wordt het eindresultaat afgebeeld als een boomdiagram met de gevonden groeperingen.

Benodigdheden

– Kaarten
– 10 tot 15 deelnemers
– Analysesoftware (bijv. CardSword)
– Notitiemateriaal

Planning

– Voorbereiding: 1 week
– Uitvoering: ongeveer een half uur per deelnemer (kan ook online)
– Analyse: 1 dag

Lees meer

Observatie en interview

Basis van elk onderzoek met mensen

0

De ervaring van:

Maike Kentrop - Student Interior Design & Styling

“Vertel de geobserveerde van tevoren wat je gaat doen in de tijd dat je daar bent en geef de tijdsduur aan. Op deze manier is alles aan het begin duidelijk en kun je goed op het onderwerp ingaan.”

Lees verder »
Resultaten
 • Inzicht in product en gebruikerscontext.
 • Kennis en ideeën over huidig en toekomstig gebruik van het product.
Omschrijving

De basis van elk onderzoek waarbij deelnemer en onderzoeker gezamenlijk een onderzoeksessie doorlopen.

Observatie: het zien/ontdekken/beschrijven van handelingen van de deelnemer zoals geobserveerd door de onderzoeker.

Interview: open gesprek met de deelnemer om verduidelijking en achtergronden van bijvoorbeeld een observatie.

Benodigdheden

– 3 tot 5 deelnemers
– Notitiemateriaal
– Foto/video/audio

Planning

– Voorbereiding: enkele dagen
– Uitvoering: een paar uur tot enkele dagen per deelnemer
– Analyse: 1 week